Del 25 de març al 27 de juny del 2021. Museu d’Art de Sabadell

Recorregut a través de part de la producció més recent de l’artista Llorenç Ugas Dubreuil (Sabadell, 1976), que permet situar i evidenciar algunes de les qüestions que travessen de manera constant la seva pràctica artística.

Totes aquestes produccions revelen una aproximació crítica als efectes de la intervenció humana sobre un territori concret, fixant l’atenció en espais, la morfologia i l’aspecte dels quals s’han vist alterats per la pressió que exercim sobre ells. Aquests espais –a través de propostes fotogràfiques o de caràcter més escultòric i instal·latiu– se’ns presenten com a indicis de les friccions que genera el desig humà de control respecte a entorns naturals que breguen per seguir el seu curs.

El paisatge, però, no existeix al marge de la mirada. En aquest sentit, les propostes de Llorenç Ugas Dubreuil ens parlen d’experiències concretes, d’indrets específics, de problemàtiques i tensions situades, totes filtrades per un cos que està sempre en relació amb un territori determinat, de manera que el que emergeix en les seves obres són una sèrie de paisatges fruit d’una mirada concreta sobre un territori i, al mateix temps, el resultat de l’experiència directa de la relació que l’artista estableix amb aquests.

Comissariat: Rita Andreu

Tot el que no mires desapareix. Llorenç Ugas Dubreuil. Museu d’Art de Sabadell
-Publicitat-