Sabadell, 1936: economia, societat i política

0

Dilluns 30 d’octubre de 2017
Fundació Bosch i Cardellach. Indústria, 18
19.00 h
Gratuït

Presentació del llibre de l’historiador Esteve Deu amb les intervencions de l’autor acompanyat de Josep Ma Benaul, autor del pròleg i Josep Lluís Martin, en representació del Memorial Democràtic.

Aquest llibre és el primer d’una sèrie, en la qual s’analitzarà el decurs de la Guerra Civil espanyola a Sabadell i el paper que van tenir els sabadellencs en aquest conflicte. Aquesta ciutat, per les seves dimensions, pot ser un bon laboratori de proves per analitzar aquesta etapa a partir de comportaments personals, més enllà de les actuacions de partits polítics i sindicals i d’institucions governamentals, i servir de model per a altres estudis aplicats a altres ciutats mitjanes de la Catalunya industrial.

Aquesta anàlisi «micro» permet intentar superar algunes visions, amb un biaix excessivament ideològic, d’alguns dels nombrosos treballs que s’han publicat sobre el tema. En un context de guerra civil, amb el que comporta d’alteració del normal funcionament de les societats implicades, s’intenta fer un estudi d’aquest període convuls amb el màxim rigor possible i amb un esperit crític, tot indicant encerts i errors en els comportaments de dirigents i dirigits i procurant explicar-ne les causes.

Segons Josep M. Benaul, autor del pròleg, «aquesta història més social pot proporcionar nous elements per a reinterpretar –confirmant, matisant o capgirant segons els casos– les visions obtingudes amb els enfocaments fins ara dominants i que en alguns aspectes comencen a mostrar rendiments decreixents».

La publicació forma part de la col·lecció Biblioteca Abat Oliba de Publicacions de l’Abadia de Montserrat en coedició amb la UAB, la Fundació Bosch i Cardellach i el suport institucional del Memorial Democràtic.

Esteve Deu és doctor en Història Contemporània i professor emèrit del Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.  És especialista en història industrial i de l’empresa  i ha pulbicat diversos llibres i articles sobre aspectes de l’economia catalana en els segles XIX i XX: la indústria tèxtil i la de construccions mecàniques, la innovació tecnològica i la distribució de productes industrials; i ha fet diversos estudis sobre la història i l’economia de Sabadell del mateix període.

-Publicitat-