Pontevedra, la ciutat de les persones

0
pontevedra

Dilluns 12 de novembre de 2018
Casa Duran. Pedregar, 7
19.00 h
Entrada lliure

César Mosquera, regidor d’Urbanisme i Ordenació del Territori i vicepresident de la Diputació de Pontevedra, explicarà el camí recorregut cap la transformació urbana de Pontevedra i les claus d’èxit per esdevenir actualment un model de referència internacional a tenir en compte en el desenvolupament de Nova Agenda Urbana 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Per aquest motiu, Pontevedra ha estat guardonada amb diferents premis, dels quals destaca el prestigiós UN-Habitat Award del 2014, que de forma bianual premia les millors bones pràctiques urbanes per millorar les condicions de vida de les persones.

Una Ciutat per a les persones

El canvi de model urbanístic de Pontevedra s’inicia el 1999, en un escenari de ciutat on l’espai públic estava ocupat pel cotxe (amb més de 100 mil vehicles entrant a la ciutat diàriament), amb problemes de contaminació acústica i de baixa qualitat de l’aire i amb carrers plens de barreres arquitectòniques. A més, l’entorn natural de la ciutat patia les conseqüències de què un 70% de les aigües residuals s’aboquessin sense depurar als cursos fluvials.

Durant aquests anys s’ha treballat de forma integral per capgirar la situació, amb uns objectius i prioritats que, en resum, són:

 • Eliminar els perills dels vehicles, potenciant la mobilitat no motoritzada, amb els desplaçaments a peu com a eix primordial.
 • Reduir la contaminació acústica, de l’aire i l’aigua.
 • Recuperació de l’espai públic per a la ciutadania i, en conseqüència, recuperar la vida als carrers, esdevenint centres de socialització i d’usos plurals.
 • Apostar per la inclusivitat i la integració social, eliminant barreres físiques i socials a la ciutat.
 • Fomentar l’autonomia dels infants i integrar-los a la vida urbana.
Mesures de transformació

Entre les actuacions que formen part d’aquesta transformació, procés que encara es du a terme, destaca:

 • La conversió del centre històric en zona de vianants.
 • L’eliminació del trànsit rodat a bona part de la ciutat i la limitació de la velocitat de vehicles a 30 km/hora.
 • La depuració total de les aigües residuals i el sanejament integral de l’ecosistema de la ria i rius.
 • La creació de més de 40 km de camins per a vianants i per a bicis a l’entorn fluvial.
 • L’eliminació a l’espai públic de tota barrera arquitectònica.
 • Disseny de camins escolars perquè nens i nenes puguin anar a peu o en bicicleta a les escoles.
 • El canvi de model urbanístic s’ha fet precedit d’un intens debat social i destaca que les mesures aplicades no han suposat increments extraordinaris del pressupost municipal.
Gràcies a la transformació del model urbanístic Pontevedra ha aconseguit:
 • Una reducció d’emissions de C02 superior al 60%.
 • Zero morts de vianants per accidents de trànsit.
 • L’espai públic, 100% accessible, s’ha recuperat per a les persones, amb increment de presència, usos i activitats.
 • Increment del contacte dels veïns i veïnes amb l’entorn natural.
 • Efectes socials: augment de l’autoestima i sentiment de pertinença comunitària, que contribueix a la reducció del deteriorament del mobiliari urbà, la neteja dels carrers i el respecte per les normes de convivència.
-Publicitat-