Candida Bracons, Joaquim Montserrat, Jaume Roma i Domènec Triviño a Belles Arts

0

Dimecres 13 de març 2019
Acadèmia de Belles Arts. Passeig Manresa, 22
Inauguració: 19.00 h
Entrada lliure

Inauguració de quatre exposicions:

Humanes de Candida Bracons. Sala 1

Càndida Bracons ens presenta amb aquesta exposició a l’Acadèmia de Belles Arts una part del projecte “Humanes”.

És potser un dels més intimistes i personals que l’artista ha afrontat en la seva dilatada carrera. Més enllà encara de la intimitat inevitable en l’artista, el seu treball al voltant de la dona es desenvolupa específicament en la sèrie des de fa més de cinc anys.
Es tracta d’un profund treball de recerca que va des del fet personal fins el més general i col·lectiu. La diversitat de temes tractats com lluita, opressió, alliberament, força, sensibilitat, igualtat, superació, connexió generacional, situació social, percepció personal, tot plegat embolcallat de literatura i poesia, posen de relleu el gran domini que li permet entrellaçar hàbilment tècniques diverses que potencien i expliquen tant la profunditat del missatge com la seva expressiva plasticitat.

Intimitats de Jaquim Montserrat. Sala 1

Quim Montserrat ens presenta una obra l’origen de la qual la trobem en la seva intimitat més profunda. La gestualitat cal·ligràfica que ha caracteritzat moltes etapes de la seva vida, es converteix en un grafisme continu carregat d’espontaneïtat. El seu discurs gràfic sembla un tot continu, impulsiu i alhora subtil, un automatisme involuntari  però també per moments amb excitació i ràbia. Es tracta d’una forma sagaç i enginyosa de traduir ironies i malícies ordenades per una forma que neix natural del seu vitalisme. Dona la sensació d’estar instal·lat en un llenguatge on ens parla íntimament de la seva
experiència vital.

Pintures de Domènec Triviño. Sala 2

En un pintor com Domènec Triviño les formes i els colors no sorgeixen tan sols dels moviments de la mà, sinó que tenen la seva gènesi en la seva vida íntima i, aquests cromatismes i morfologies , són els portaveus de les seves vivències, dels seus sentiments, són, en definitiva, el seu vehicle expressiu. Una de les característiques del conjunt de la seva obra rau en l’ elementalitat de les formes, dels signes i els conceptes, referents a la fi que exerceixen la funció de coordinar la superfície dels quadres i també la de revestir la idea d’un corpus sensible, subjectiu i sintètic.

Contactes de Jaume Roma. Sala Cub d’Assaig

El projecte es basa en l’estudi de la relació que establim entre dues imatges independents, ja sigui a nivell de significat o en el camp visual. És un estudi de forma no el contingut ens porta a la relació inter-visual, el color no hi tindrà influència degut a la característica de blanc i negre de totes les imatges. Es presenten parelles de fotografies, una serà un  retrat i l’altra un paisatge o una fotografía de producte, amb dues en blanc i negre per a que la relació visual no  s’estableixi entre el color.  L’observador té llibertat total per a establir la relació  entre les imatges, quasi com si es tractés d’un joc interactiu.

-Publicitat-