Línies vermelles. Censored. La Panera. Lleida

0
línies vermelles censura la panera lleida

Línies vermelles. La censura a la col·lecció de Tatxo Benet
La Panera. Plaça de la Panera, 2. Lleida.
Fins el 10 de gener de 2021

Línies vermelles. La censura a la col·lecció de Tatxo Benet

El Centre d’Art la Panera presenta per primera vegada una selecció de les obres que conformen la col·lecció Censored, by Tatxo Benet. Una exposició que té la pretensió de posar l’accent en les històries de censura, i per tant en la repressió a la llibertat d’expressió, que envolta les peces.

Si entenem que la llibertat d’expressió no és només matèria de drets, o de vulneració d’aquests, sinó que és també una qüestió ideològica en la qual entren en joc la mediatització que els mitjans de comunicació fan dels casos de censura, i la instrumentalització que també se’n pot fer a partir de voluntats polítiques determinades; esdevé cabdal que ressituem en aquest escenari quin és el paper de l’artista a qui se li ha vetat una peça, quin el dels agents culturals que d’alguna manera hi han intervingut –crítics, col·leccionistes, etc.– i quin el de les institucions que els han donat empara.

 

-Publicitat-