Ted Kooser (Ames, Iowa, 1939)

This is a core sample
from the floor of the Sea of Mending,

a cylinder packed with shells
that over many years

sank through fathoms of shirts –
pearl buttons, blue buttons –

and settled together
beneath waves of perseverance,

an ocean upon which
generations of women set forth,

under the sails of gingham curtains,
and, seated side by side

on decks sometimes salted by tears,
made small but important repairs.

//

Un pot de botons

Això és una mostra extreta
del fons del Mar dels Sargits,

un cilindre ple de petxines
que durant molts d’anys

es van anar enfonsant camises avall
-botons nacrats, botons blaus-

i es van aplegar
sota ones de perseverança,

un oceà cap al qual
van salpar generacions de dones,

sota les veles de cortines de quadres,
i on, assegudes una al costat de l’altra

sobre taulons de vegades salats amb llàgrimes,
feien adobs petits però importants.

Ted Kooser ens explica petites i boniques històries dins de cada poema, i així esdevenen màgiques. Aquest autor nord-americà, guanyador del Premi Pulitzer l’any 2005 amb “Delights & Shadows”, ha estat traduït per primer cop al català gràcies a Jaume Subirana i Miquel Àngel Llauger. Subirana i Llauger han recollit els poemes de Kooser en un magnífic llibre de l’editorial El Gall Editor que duu per títol “L’ocell matiner i altres poemes”. Una edició bilingüe que ens permet gaudir de la veu poètica de Ted Kooser mentre ens explica a cau d’orella, una a una, les seves petites i boniques històries.


Secció realitzada per la poeta Anna Garcia Garay

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

Escriu el teu comentari
El teu nom