L’últim Taushiro

0
ultim taushiro

L’Amadeo García García viu al cor de l’Amazonas, al Perú. És l’última persona del món que parla el Taushiro. La seva tribu va ser perseguida durant segles a la selva. Sense armes ni medicines es van anar morint. Quan ell es mori, aquesta llengua desapareixerà.

Només al Perú, han desaparegut 37 llengües al llarg de l’últim segle i es calcula que de les 47 llengües restants, prop de la meitat es troben en risc de desaparició.

La lingüista Carme Junyent, autora de Vida i mort de les llengües i fundadora del GELA (Grup d’Estudi de les Llengües Amenaçades) ho té clar: “un 95% de les llengües desapareixeran durant el segle XXI”. El català, sense anar més lluny, va ser declarada pel Parlament Europeu el 2013 com a llengua en peril d’extinció. El mateix informe reconeix el multilingüisme com “una riquesa i una expressió de la diversitat europea”. Així, un dels objectius de la Comisió Europea és que tots els europeus parlin dos idiomes a més de la llengua materna.

Les llengües moren quan es deixen de parlar. Però, quines són les causes de la seva desaparició? Trobem dos tipus de “mort”: la sobtada i la gradual. En el primer cas, la llengua desapareix quan es moren els parlants, ja sigui per extermini o per desastres naturals.

En el  cas de mort gradual, hi hauria un procés de declivi més o menys lent que portaria a la substitució de la llengua propia per una altra. En aquest cas, diu Carme Junyent, l’extermini no és de persones sinó del fonament de la identitat personal, social i individual d’aquestes.

Bona setmana!

 

 

-Publicitat-