El mes d’abril de l’any 2018 es va llançar el hashtag #cuéntalo convidant les dones a relatar les agressions que havien patit. Després d’analitzar les dades dels primers catorze dies el resultat és aclaparador, inèdit, esfereïdor. 15 Gb de relats autèntics que mostren la dimensió del conflicte.

Un document històric que conforma una nova memòria col·lectiva de la violència masclista narrada per les pròpies dones. Del total, 51.276 tuits són testimonis de:

Assassinat: 1 de cada 10.
Violació: 1 de cada 7.
Agressions sexuals: 3 de cada 10.
Maltractament: 1 de cada 6.
Assetjament: 1 de cada 3.
Por: 1 de cada 3.

No es tracta de ficció. No són fets anecdòtics ni casos aïllats. És la pura i dura realitat.
I ja n’hi ha prou.

Bona setmana
-Publicitat-