Godspell, el musical

0
godspell

Fins el 24 de març 2019
Teatre del Sol. Sol, 99
Ds: 20.30 h / Dg: 18.00 h
Entrades: 16 € / compra online

Godspell, el musical

Godspell va néixer el 1970 de la mà de John-Michael Tebelak i Stephen Schwartz (Wicked, 2003; El príncipe de Egipto, 1998; Pocahontas, 1995; El Jorobado de Notre Damme, 1996).

La història es divideix en dos actes:

El primer s’inspira en una sèrie de paràboles, extretes de l’Evangeli segons Sant Mateu, recorrent les ensenyances de Jesús de Nazarte, adaptant la situació a l’època actual. Els apòstols i deixebles escolten atentament el protagonista i representen amb humor, confiança i afecte, les anècdotes que el protagonista vol ensenyar-los.

El segon acte tracta de la traïció d’un d’aquests apòstols, que entregen al Mestre, Mentor i sobretot amic, a la mort.

El segundo acto trata sobre la traición de uno de estos apóstoles, que entrega al Maestro, Mentor y sobre todo Amigo, a la muerte. El sacrificio del protagonista para la salvación del mundo también queda reflejado en la obra.

Text: John-Michael Tebelak / Stephen Schwartz
Direcció: Núria de Bofarull i Oleguer Alguersuari

-Publicitat-