Vivim en un món híbrid, on espai virtual i quotidianitat conviuen, on la nostra interacció a través de pantalles és constant. On les interfícies virtuals són miralls que reflecteixen les múltiples problemàtiques i encreuaments de la societat contemporània, i ofereixen alhora la possibilitat d’assajar les experiències humanes del futur.

En aquest context, els videojocs no només s’han convertit una expressió cultural, industrial i artística sinó en un territori essencial per entendre les noves relacions socials i afectives de la societat hiperconnectada. Això és el que planteja el CCCB amb el cicle El joc permanent, on hi participen escriptors, guionistes de videojocs, acadèmics, mestres i científics.

Recentment, un equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona, l’IDIBAPS i Virtual Bodyworks, ha fet servir la realitat virtual per observar els efectes de parlar amb un mateix com si es tractés d’una altra persona. La idea és que tothom té un diàleg intern més o menys constant, però la nostra manera de pensar, la nostra història personal, el nostre punt de vista de les coses, dificulta que poguem tenir una perspectiva externa dels nostres problemes.

L’experiment es va fer a partir de la simulació. Parlem amb nosaltres mateixos utilitzant un avatar, una apariència diferent. Tot i que la persona estava parlant amb si mateixa, semblava una conversa entre dues persones diferents. La conclusió és que quan adoptem un cos diferent en la realitat virtual, el nostre comportament, l’actitud i la percepció de les coses canvia.

Això demostra que tot allò que ens conforma (pensaments, percepció, sentits, creences, …) ens dificulta veure-hi més enllà del nostre jo. La realitat virtual permet fer-nos sortir d’aquest cos limitant i explorar(nos) des d’un altre lloc, una altra dimensió. Tot allò que atribuïm al propi jo o als altres desapareix en el moment en que adoptem una forma virtual completament diferent. El cos segueix estant allà, certament, però l’experiència es viu des d’un altre lloc.

Bona setmana
-Publicitat-

2 COMENTARIS