Art Emergent 2018: convocatòria oberta

0
art emergent 2018

Fins el 20 de novembre de 2018

Art Emergent 2018

S’obre la convocatòria per participar a la quarta edició del certamen Art Emergent Sabadell organitzada per l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell..
Teniu fins el 20 de novembre per presentar les vostres propostes, i ho podeu fer enviant un correu electrònic a nuria@walrus.cat.

30 artistes seran seleccionats per l’exposició final i optaran als premis finals, hi ha 5 premis.

BASES
1. Participants

Pot participar tota persona física, indiferenment de la seva edat o sexe, que realitzi la seva activitat en el marc de la producció artística i estigui en una entitat i/o col·lectiu.

2. Les obres 

Tant el tema com la tècnica són lliures per optar al premi general, són exempts els que optin pel premi a la categoria destacada de l’edició en curs, enguany aquesta categoria és la fotografia. Cada concursant podrà participar amb una sola obra. Característiques de l’obra: Les dimensions en el cas de les obres bidimensionals no ha d’excedir els 200 x 200 cm, mentre que el màxim de les obres tridimensionals és de 200x100x100cm, també es permeten obres digitals i/o videos.

3. Premis 

3.1. Premi Art Emergent Fundació Banc Sabadell, Premi atorgat per la Fundació Banc Sabadell que constarà de 2000€ pel guanyador/a i l’obra formarà part de la col·lecció de la Fundació. S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat) que l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.

3.2. Primer Accèssit. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en segona posició per darrere del guanyador.

3.3. Segon Accèssit. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en tercera posició per darrere del guanyador.

3.4. Premi categoria destacada. L’entitat col·laboradora atorgarà un premi no econòmic, determinat per la pròpia entitat, al participant que sigui guanyador en aquesta categoria. Enguany la categoria destacada es la fotografia, l’entitat col·laboradora serà l’Escola de fotografia Grisart i el premi serà un curs de fotografia valorat en 650€.

3.5. Premi Sabadell Obert. Sabadell Obert és el projecte de residències de treball i d’exposició endegat per la NauEstruch de la Fàbrica de Creació d’Arts en Viu L’Estruch i el Museu d’Art de Sabadell l’any 2012; específicament orientat al foment del teixit artístic sabadellenc. Enguany d’entre tots els participants d’Art Emergent Sabadell es concedirà aquest premi que inclou una residència de sis mesos a un taller de l’Estruch i l’exposició del projecte desenvolupat al Museu d’Art de Sabadell. Per aplicar aquest premi es necessari aportar un projecte per desenvolupar a part de l’obra presentada a Art Emergent Sabadell.

4. Jurat 

El jurat de selecció està format per professionals del món de la cultura i comissaris d’exposicions aliens a l’entitat, així com de membres de Junta de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. Les decisions del jurat són inapel·lables.

5. Termini d’admissions i preselecció 

Des de la publicació d’aquestes bases i fins al 20 de novembre de 2018, els artistes participants hauran d’enviar un mail (nuria@walrus.cat) amb les següents dades: Nom de l’artista, currículum artístic i obra que presenta a AES –imatge amb alta resolució- amb la seva fitxa tècnica (títol, mides, tècnica). La informació s’enviarà en format pdf i no superarà el pes màxim de 4 Mb. Entre totes les sol·licituds rebudes se’n farà una selecció de 30 finalistes i contactarem amb els artistes escollits. Aquestes obres formaran part de l’exposició del mes de desembre (del 15-12-18 al 02-02-19) i optaran als premis esmentats.
5.1. En el cas d’aplicar pel premi Sabadell Obert l’artista haurà d’enviar un projecte en desenvolupament relacionat amb l’obra presentada a Art Emergent Sabadell.

6. Presentació de les obres seleccionades 
Les obres seleccionades s’hauran d’enviar o portar en mà de l’1 al 10 de desembre (4 i 5 de desembre tancat) de 2018, de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30h a la seu de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell (Passeig Manresa 20, Sabadell). Acompanyant l’obra es presentarà un sobre amb el nom de l’obra, nom de l’artista i una fotocòpia del dni o passaport. Els autors seleccionats per a participar en aquesta edició d’AES s’encarregaran de l’enviament i l’embalatge de les obres en la seva totalitat, essent-ne ells els únics responsables, tant a l’hora de deixar l’obra com de recollir-la. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. no es responsabilitzarà dels desperfectes que les obres puguin patir en el seu procés de transport.

7. Exposició 

Amb les obres seleccionades i premiades d’AES, s’organitzarà una exposició a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P, que s’inaugurarà el 15 de desembre i acabarà el 2 de febrer del 2019. La inauguració començarà a les 18h, durant aquesta inauguració es lliuraran els premis esmentats. Aprofitant el dia de la inauguració es realitzarà una programació artística tant a dintre de l’Acadèmia com al passeig Manresa de Sabadell.

8. Recollida 

La retirada de les obres tindrà lloc la setmana següent a la finalització de l’exposició, de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30h. La no recollida en les dates establertes, implica que l’obra formarà part del fons de l’entitat.

9. Disposicions finals 

La presentació de les obres, implica la cessió gratuïta a favor de l’Acadèmia de Belles Arts, durant el termini de duració d’AES i els drets de reproducció per tal de poder fer la màxima difusió al certamen. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Organitza:
Acadèmia De Belles Arts de Sabadell | Walrus
Col·labora:
Fundació Banc Sabadell | Museu d’Art de Sabadell | L’Estruch Fàbrica de Creació | Grisart Escola Internacional de Fotografia Barcelona | Estrella Damm

-Publicitat-