Avís legal

Avís legal

Aquesta web pertany a Weekand, el mitjà cultural de Sabadell. Tots els continguts que apareixen en aquesta agenda han estat creats per Weekand o cedits per tercers. Weekand no es fa responsable dels continguts i/o productes o serveis ofertats a les pàgines de publicitat ni per altres pàgines a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços. Tampoc es fa responsable de possibles canvis de programació ni d’errors en la informació proporcionada per tercers.

Política de privacitat
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE 
Identitat: Weekand Sabadell
Correu electrònic: weekand @ weekand.net
Delegat de Protecció de Dades: no es disposa de delegat.

Weekand Sabadell de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITATS
Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:
 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web
 • Remetre les comunicacions informatives i/o comercials publicitàries per correu electrònic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament aquest enviament per via electrònica mitjançant la subscripció a la Newsletter
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
 • Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat
 • Utilitzar les seves dades per celebrar sorteigs i concursos
 • Notificar-li canvis, en la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a weekand@weekand.net . D’acord amb la LSSICE, Weekand Sabadell no realitza practiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de Weekand Sabadell, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostre comunicacions. No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les teves dades es conservaran mentre duri la relació de subscripció i/o alta de soci o exerceixis el teu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les teves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s o donar-se d’alta com a soci. En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIAS

Weekand Sabadell no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El Prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar la seva compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Weekand Sabadell presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a weekand(arrova)weekand.net, indicant com Assumpte “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol medi anàleg en dret, tal i com indica la llei.

Drets:
 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM

Obtenim informació mitjançant formulari de subscripció a la newsletter on demanem la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom, i cognom.

XARXES SOCIALS

Weekand Sabadell té presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de la pàgina oficial de Weekand Sabadell es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
Weekand Sabadell tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.